Disclaimer

Route 01 streeft ernaar om door middel van deze internetsite steeds correcte en actuele informatie te verschaffen, maar kan er niet voor instaan dat die informatie na verloop van tijd of op het moment dat deze internetsite geraadpleegd wordt nog steeds juist, volledig of actueel is, zodat Route 01 geen aansprakelijkheid aanvaardt voor de gevolgen van handelen of nalaten op grond van de inhoud van deze internetsite.

Route 01 streeft er naar steeds correcte en actuele informatie te verschaffen, maar kan er niet voor instaan dat de via de links aangeboden informatie na verloop van tijd of op het moment dat deze internetsite geraadpleegd wordt nog steeds juist, volledig of actueel is, zodat Route 01 geen aansprakelijkheid aanvaardt voor de gevolgen van handelen of nalaten op grond van het raadplegen van deze links.