Onze werkwijze

Onze focus ligt op het ondersteunen van organisaties van 5 tot 50 werkplekken die actief zijn in de zakelijke dienstverlening (veelal project gestuurd) en logistiek (groothandel). Graag vervullen wij binnen deze organisaties een centrale ICT rol waarbij wij fungeren als uw ICT coördinator op het gebied van bedrijfssoftware. In veel gevallen is het systeembeheer intern dan wel extern goed geregeld waarbij de borging voor de aanwezige systemen en de bijhorende kantoorautomatisering is verzekerd. Voor wat betreft de aanwezige of benodigde bedrijfssoftware is dit vaak niet het geval. Het wordt onterecht gezien als onderdeel van systeembeheer of het wordt zijdelings door de ondernemer of een medewerker “erbij gedaan”.

BS Materplan

De invulling van de juiste bedrijfssoftware is een constant proces waarbij kennis, kunde en ervaring van cruciaal belang zijn. Onze medewerkers vullen dit gat door samen met uw organisatie een plan op te stellen waarbij de huidige bedrijfssoftware wordt geïnventariseerd samen met de eisen en wensen van uw onderneming. Deze bevindingen worden vervolgens in een BS (bedrijfssoftware) Masterplan vastgelegd. De goedkeuring van dit plan geldt als een nulmeting waarvandaan diverse acties worden uitgezet. Zo kunnen er verbeter projecten worden uitgevoerd en optimalisaties worden bereikt met nieuwe software onderdelen die maximaal integreren conform het BS Masterplan.

Het BS Masterplan wordt periodiek getoetst op basis van de ontwikkelingen binnen uw organisatie en die van de buitenwereld. Waar nodig vinden er, na goedkeuring, wijzigingen plaats in het BS Masterplan. Onze consultants hebben primair een adviserende, coördinerende en projectmanagement rol maar kunnen op een aantal expertises ook als implementatie consultant worden ingezet. Maatstaf hierbij is ten alle tijde kwaliteit. Wanneer deze kwaliteit niet kan worden geborgd zal expertise worden ingeroepen onder supervisie van onze consultant. Resultaat: altijd de juiste persoon op de juiste plaats!